WAC WIERDEN – ENTER

WAC Wierden – Enter is een onafhankelijke woonconsumentenadviescommissie die met een praktische blik op wonen adviezen geeft aan architecten, projectontwikkelaars en particulieren t.b.v. de toekomstige bewoner.

Wat doen wij

De WoonAdvies Commissie Wierden – Enter (WAC) levert gratis advies aan architecten, woningontwikkelaars en particulieren over de woonomgeving, het woongebouw en de woning.

Deze adviezen zijn gebaseerd op de criteria die beschreven staan in de WoonKwaliteitWijzer, het handboek, uitgegeven door VACpunt Wonen.

1. Bruikbaarheid en doelmatigheid: voldoende ruimte om meubels te plaatsen en ze te kunnen gebruiken.

2. Toegankelijkheid: voldoende brede deuren, gangen en trappen en geen obstakels in de vorm van dorpels.

3. Veiligheid: het veilig gebruiken van glas in de woning en maatregelen om inbraak te voorkomen.

4. Gezond en comfortabel: voldoende daglichttoetreding en ventilatie mogelijkheden.

5. Duurzaamheid: duurzaam bouwen met name het energieverbruik en de mogelijkheid van flexibel gebruik van de woning.

6. Hygiënisch en onderhoudsvriendelijk: de ramen kunnen door de bewoner zelf gewassen worden.

WAC LANDELIJK

De Woon Advies Commissie (WAC) is een lokale woonconsumentenorganisatie. Het landelijk orgaan van de Woon Advies Commissie is het VACpunt Wonen.

Vaak werkt zo’n commissie onder de naam VAC (vrouwenadviescommissie) of WAC (woonadviescommissie). We streven naar een afspiegeling van de maatschappij in de commissie. Mannen en vrouwen met verschillende culturele achtergronden houden zich bezig met het advieswerk.

De commissies werken regelmatig samen met onder meer leden van ouderenbonden en gehandicaptenplatforms.

De Woon Advies Commissie is onafhankelijk en heeft meestal een stichtings- en soms een verenigingsvorm. Wel kan er eventueel advies gevraagd worden aan het VACpunt Wonen.

RECENTE PROJECTEN
wac wierden enter
wac wierden enter
wac wierden enter