VROUWEN ADVIES COMMISSIE (VAC)

De geschiedenis

Tezamen met de oprichting van de Wierdense Vrouwen Raad is onder de paraplu van deze Raad de Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw in 1977 geïnstalleerd. De oprichting gebeurt op initiatief van mevr. J.H.Bokhorst-Brugmans, tevens eerste voorzitter. De secretaris van de VAC wordt  mevr. A. Wiersma-Sannes. De VAC bestaat uit acht vrouwen, afgevaardigd uit de verschillende Wierdense Vrouwenverenigingen.

De VAC heeft als doel

In samenwerking met de woningbouwverenigingen en de gemeente architecten en bouwers van woningwetwoningen te wijzen op mogelijke praktische verbeteringen bij te bouwen woningen met als doel het woongerief te verbeteren.

Na 2006 is de naam Adviescommissie Wonen Wierden en is het geen vrouwenvereniging meer; korte tijd later is de Woon Advies Commissie (WAC). De naam komt hierdoor meer in overeenstemming met de landelijke benaming. Met de gemeente Wierden is een convenant gesloten, waarbij het WAC gevraagd wordt om al in de beginfase van een bouwproject tekeningen te beoordelen op duurzaamheid, levensloopbestendigheid, kwaliteit en doelmatigheid.

De commissie

De VAC bestaat uit acht vrouwen.Sinds de oprichting ervan wonen twee van hen, als afgevaardigden, regelmatig bouwvergaderingen bij. De verslagen gemaakt tijdens deze vergaderingen worden door de gehele VAC gelezen en bestudeerd. Na grondig overleg komt de VAC met adviezen ter verbetering van de te bouwen woningen. De contacten met de bouwverenigingen en de gemeente zijn goed.

In augustus 1979 komt het eerste succes voor de VAC: In De Stouwe is door bouwvereniging St.Josef het bouwproject van 41 woningwetwoningen afgerond. Bij dit project is de VAC voor de eerste keer officieel ingeschakeld in aanloop naar het project. De groep van acht vrouwen heeft adviezen gegeven toen de woningen door de architect op papier zijn gezet. Aan de hand daarvan zijn diverse simpele verbeteringen aangebracht die het woongerief ten goede zijn gekomen.De vrouwen van de VAC bekijken de ontwerpen op die punten die ongemakkelijk en onlogisch blijken, als men ze vanuit het praktisch oogpunt bekijkt, bijvoorbeeld:Deuren die op de verkeerde manier draaien of tegen elkaar in draaien; lichtknoppenen stopcontacten achter het fornuis; de hoogte van het aanrecht; de plaatsing van de radiatoren.Landelijk gezien heeft de VAC in 1979 al wat bereikt. Eén van de eerste stokpaardjes was het verlangen om in elk toilet een fonteintje te hebben. Al geruime tijd is elke bouwer verplicht in een toiletruimte zo’n fonteintje aan te brengen.

Van de vrouwen die zitting hebben in de VAC wordt verwacht dat zij bereid zijn enkele cursussen te volgen. In elk geval moeten zij een basiscursus volgen in het leren lezen van bouwtekeningen. Niet iedereen is immers in staat aan de hand van een bouwplan direct bepaalde feiten te onderkennen. Er zijn ook vervolgcursussen die nog meer technisch inzicht verschaffen.

Tekst samengesteld door Mevr. L. Evers, t.g.v. 100 jaar vrouwenvereniging Wierden in 2010.